The University of Sheffield
Prospective International Students - Middle East

ارتباط با ما


ارتباط با ما


اگر سوالی در ذهنتان وجود دارد که توسط وب سایت جواب داده نشده، لطفا از روش های زیر با ما در ارتباط باشید
پست الکترونیکی: Iran@sheffield.ac.uk
تلفن:
+44 114 222 21 246

ارسال درخواست از طریق فرم زیر:لینک فرم